Category Archives: An ninh quốc gia

Chuyện của “Thịnh dồ” và vỡ lẽ khái niệm “an ninh quốc gia”

An Viên "Thịnh dồ" không có quyền sinh sát trong tay, cái anh có duy nhất là "quyền công dân" mà anh tôn trọng được ghi nhận trong bản Hiến pháp 2013. "Thịnh dồ" bày tỏ rõ quan điểm nghệ … Continue reading

Posted in An ninh quốc gia, luật pháp, Thể chế | Leave a comment