Category Archives: Bài Trung

Tinh thần bài Trung lan rộng cùng với virus Corona

Stanley Widianto – Khanh VU Khánh Thi dịch Dịch cúm Corona đã gây ra một làn sóng bài Trung trên toàn cầu, từ các cửa hàng cấm khách du lịch Trung Quốc vào mau hàng, chế giễu buôn bán thịt … Continue reading

Posted in Bài Trung, Corona | Leave a comment