Category Archives: Báo chí đảng

Báo chí cách mạng Việt Nam

Đỗ Thành Nhân AQ chính truyện của Lỗ Tấn có đoạn “Cách mạng cũng hay! Cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi! Ghét quá đi mất! Giận quá đi mất!… Tớ, tớ cũng sẽ đi đầu hàng cách mạng”. … Continue reading

Posted in án oan, Báo chí đảng, Giám đốc thẩm, Pháp luật Việt Nam, Vụ án Hồ Duy Hải | Leave a comment

Tại sao báo “Tuổi trẻ” lại có thể cho đăng và vào hùa với một kẻ đạo đức giả?

Lưu Trọng Văn Cách đây một tuần lễ trang BVN đã có bình luận về việc này. Đọc lại chúng tôi vẫn thấy không thể thay đổi hay thêm bớt một câu một chữ nào, dù rằng vứa mới có … Continue reading

Posted in Báo chí đảng, Truyên truyền cộng sản | Leave a comment