Category Archives: Bầu cử

Chúng tôi đã tranh cử

Nguyễn Đình Cống Việc ứng cử và tranh cử trong các cuộc bầu cử ở VN, dưới sự lãnh đạo của ĐCS xem chừng như quá lạ lùng. Thế nhưng đã có một phong trào bầu cử với sự tranh … Continue reading

Posted in Bầu cử, Dân chủ | Leave a comment

Quyền lực và bầu cử

Nguyễn Đình Cống Trong NQ của ĐCSVN về cán bộ có nội dung chống lại những người có tham vọng quyền lực và chạy chức chạy quyền (gọi chung là tham quyền). NQ yêu cầu loại bỏ ra khỏi cơ … Continue reading

Posted in Bầu cử, Quyền lực | Leave a comment