Category Archives: Bộ máy chính quyền CS

Muốn làm ‘đày tớ’, trước tiên phải là đảng viên

Thới Bình Ở Việt Nam, nếu muốn ai đó tận lực cống hiến tài trí cho bộ máy quản trị quốc gia, người ấy bắt buộc phải chấp nhận ‘vào đảng’ như thứ thủ tục hành chánh bất thành văn. … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền CS | Leave a comment