Category Archives: Cách mạng 4.0

Ông Trọng, Bãi Tư Chính, Đại Hội Đảng và Nghị quyết “Cờ Mờ 4.0”

Quách Hạo Nhiên 1. Đặt vấn đề Truyền thống văn hóa ứng xử của người Việt vốn coi trọng người già, người có tuổi. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước năm nay đã 75 … Continue reading

Posted in Bãi Tư Chính, Cách mạng 4.0, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment