Category Archives: cách mạng

Việt Nam cần một cuộc cách mạng?

Nguyễn Quang Duy Bài viết trước “Thoát Trung mà thoát cái gì?” nêu ý kiến các tổ chức đấu tranh hải ngoại nên chuyển đổi cách đấu tranh sang cạnh tranh chính trị, một số bạn đọc hỏi tôi vậy … Continue reading

Posted in cách mạng | Leave a comment

Các cuộc cách mạng

Ngụy Hữu Tâm „Nhìn người lại nghĩ đến ta“. Hãy xem người Đức vốn có lịch sử gần đây nhất – khá tương đồng với nhiều cuộc cách mạng và chiến tranh rồi bị chia cắt như Hàn Quốc-Triều Tiên … Continue reading

Posted in cách mạng | Leave a comment