Category Archives: Cải cách tư pháp

Cải cách tư pháp và vụ án Đồng Tâm

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) 2020-09-05 Một vụ án thuần túy ban đầu là dân sự, lại bị đẩy tới hình sự, và cuối cùng như thể “chính trị”. Dù chính quyền này không chịu công nhận tính chất “chính … Continue reading

Posted in Cải cách tư pháp, Vụ án Đồng Tâm | Leave a comment