Category Archives: Cánh tay nối dài của đảng

Trả lời dư luận viên

Phạm Đình Trọng 1.  ẢO TƯỞNG CỦA DƯ LUẬN VIÊN, SẢN PHẨM NHỒI SỌ CỦA TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN (Hai đoạn lý sự của dư luận viên dẫn dưới đây, lỗi câu cú và lỗi chính tả được giữ nguyên … Continue reading

Posted in Cánh tay nối dài của đảng, Dư luận viên | Leave a comment