Category Archives: Chế độ Cộng sản TQ

Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đàn áp các nhà thờ Kitô giáo tại gia

Lê Thanh    Từ chối sự quản lý của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà thờ Kitô giáo tại gia bị coi là bất hợp pháp và bị đàn áp dưới danh nghĩa loại bỏ “các băng … Continue reading

Posted in Chế độ Cộng sản TQ, Đàn áp tôn giáo | Leave a comment

Điều gì khiến chế độ cộng sản Trung Quốc sống lâu hơn?

An Viên lược dịch Năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sống sót sau sau tình trạng bất ổn, điều mà chế độ cộng sản ở châu Âu không làm được. Vừa qua, Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa … Continue reading

Posted in Chế độ Cộng sản TQ | Leave a comment

Nghịch lý tham nhũng Trung Quốc: Quan chức vừa ‘làm’ vừa ‘phá’

Yuen Yuen Ang  Phan Nguyên dịch Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng vào năm 2012, hơn 1,5 triệu quan chức, bao gồm một số lãnh đạo cao … Continue reading

Posted in Chế độ Cộng sản TQ | Leave a comment