Category Archives: Chiến lược toàn cầu

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: khoảng cách giàu nghèo và cơ hội ở Mỹ (Bài 8)

Đoàn Hưng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản. Giải quyết hố sâu giàu nghèo không phải bằng cách san bằng quyền sở hữu tài sản theo kiểu cộng sản mà phải tạo ra cơ hội (opportunity) để … Continue reading

Posted in Chiến lược toàn cầu, toàn cầu hóa | Leave a comment

Thông điệp kép mạnh mẽ từ Sáng kiến Trấn an châu Á mới của Mỹ

Anh Huy Kết quả dự luật được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo và Thượng viện tuyệt đối 100% gửi đến khu vực thông điệp kép mạnh mẽ: Cảnh báo với đối thủ (đặc biệt là Trung … Continue reading

Posted in Chiến lược toàn cầu | Leave a comment