Category Archives: chiến tranh

Thế giới hoà bình hơn nhờ dân chủ?

Nguyễn Quốc Tấn Trung Tranh: Esmeralda Chilapa-Marcelino 100 năm kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ Nhất (11/11/1918), nhân loại đã bước qua nhiều thăng trầm, kể cả cuộc Thế Chiến thứ Hai tàn khốc (1939 – 1945). Tuy … Continue reading

Posted in chiến tranh, Dân chủ | Leave a comment