Category Archives: Chống tham nhũng

Trung Quốc chống tham nhũng có giống như Việt Nam?

Hoài Nguyễn Với Việt Nam dù quyết liệt chống tham nhũng song vẫn phải dựa trên và phải tôn trọng các nguyên tắc pháp quyền, phải bảo đảm hài hòa với các tiêu chuẩn nhân quyền được cả cộng đồng … Continue reading

Posted in Chống tham nhũng | Leave a comment