Category Archives: Chủ nghĩa Mác-Lê

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: tại sao Mác vẫn chưa chết? (Bài 24)

Đoàn Hưng Quốc Tư tưởng Mác phá sản. Chủ nghĩa Mác bị chôn vùi trong đám tro tàn lịch sử. Vậy mà Mác đang đội mồ sống dậy và trở nên thời thượng (fashionable) trong giới trí thức Tây Phương, … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác-Lê, Kinh tế thế giới | Leave a comment

Liệu có nhầm không

Nguyễn Đình Cống Tôi đọc sách Chia tay ý thức hệ của TS Hà Sĩ Phu (HSP), Tự do xuất bản. Đang rất say sưa với những ý tưởng, những nhận xét, những đề xuất rất chính xác, rất phù … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác-Lê, Đảng CSVN | Leave a comment