Category Archives: Chủ nghĩa Mác-Lê

Liệu có nhầm không

Nguyễn Đình Cống Tôi đọc sách Chia tay ý thức hệ của TS Hà Sĩ Phu (HSP), Tự do xuất bản. Đang rất say sưa với những ý tưởng, những nhận xét, những đề xuất rất chính xác, rất phù … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác-Lê, Đảng CSVN | Leave a comment