Category Archives: Chủ quyền biển đảo

Người dân thờ ơ với chủ quyền lãnh thổ ư?

Bạch Hoàn Năm 1400, Hồ Quý Ly lập ra nhà Hồ, ngồi lên ngôi vua chưa ấm chỗ đã bắt dân khai sổ bộ, người trẻ thì bị bắt đi lính đánh Chiêm Thành, người già thì đi lao dịch … Continue reading

Posted in chủ quyền, Chủ quyền biển đảo | Leave a comment

Lý giải sóng ngầm tại bãi Tư Chính

Nguyễn Quang Dy “Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Những gì đang diễn ra tại bãi Tư Chính là dư chấn như sóng ngầm tiếp theo khủng hoảng lần trước (7/2017 và 3/2018). … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Biển Đông, Chủ quyền biển đảo | Leave a comment