Category Archives: Công lý

“Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” có phải là “công lý” để quan tòa cứ mãi nhân danh?

Khánh Hòa Trong vụ án “Bưu cục Cầu Voi” xảy ra từ 12 năm về trước, các cấp tòa đều “nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” để tuyên án tử hình, và nhiều khả năng … Continue reading

Posted in Công lý, Mặt thật XHCN, Pháp luật Việt Nam | Leave a comment