Category Archives: Cộng sản và trí thức

Chuyện thu hồi sách của Nguyễn Trần Bạt

Nguyễn Trần Bạt đã trở về nơi cuối trời, nhưng dư âm về ông- bộ óc lớn- vẫn còn mãi. Đọc stt của nhà văn Tạ Duy Anh (Lao Ta), thấy vừa hài vừa đắng. Phạm Kim Dung Tạ Duy … Continue reading

Posted in Cộng sản và trí thức, Lãnh đạo cộng sản | Leave a comment