Category Archives: Cuba

Chính quyền đối thoại với nghệ sĩ độc lập Cuba: Một bước tiến hai bước lùi

Trọng Thành Ngày 27/11/2020 được coi là một ngày lịch sử đối với giới văn nghệ sĩ độc lập Cuba. Hôm đó, đại diện của bộ Văn Hóa Cuba đã đối thoại trong hơn 4 giờ với một nhóm đại … Continue reading

Posted in Cộng sản và tự do ngôn luận, Cuba | Leave a comment

14 trang tin độc lập đang thay đổi báo chí Cuba

Phạm Minh Trung Lược dịch từ bài: 14 Independent News Sites Changing Cuban Journalism, đăng ngày 4/4/2018 trên website của Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu. (https://gijn.org/2018/04/04/14-independent-news-sites-changing-cuban-journalism/) Quang cảnh buồn của thành phố Santiago de Cuba, nhiều người … Continue reading

Posted in báo chí, Cuba | Leave a comment