Category Archives: Cuba

14 trang tin độc lập đang thay đổi báo chí Cuba

Phạm Minh Trung Lược dịch từ bài: 14 Independent News Sites Changing Cuban Journalism, đăng ngày 4/4/2018 trên website của Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu. (https://gijn.org/2018/04/04/14-independent-news-sites-changing-cuban-journalism/) Quang cảnh buồn của thành phố Santiago de Cuba, nhiều người … Continue reading

Posted in báo chí, Cuba | Leave a comment