Category Archives: Đà Lạt

Một Đà Lạt “thơ mộng” – còn hay mất?

Mai Thái Lĩnh Bài viết này được công bố lần đầu cách đây 8 năm trên trang Bauxite Vietnam và nhiều trang mạng khác, nhưng do bị “đánh phá” nên ngày nay chỉ còn tồn tại lác đác ở một … Continue reading

Posted in Quy hoạch, Đà Lạt, Đất đai | Leave a comment

Tại sao phải bảo vệ “Đồi Dinh Thị trưởng cũ”?

Mai Thái Lĩnh Đầu năm 2018, khi phê bình “đồ án quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt”, tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ “Đồi Dinh Thị trưởng cũ” như một di sản kiến trúc quý … Continue reading

Posted in Quy hoạch, Đà Lạt | Leave a comment