Category Archives: Đảng Công sản

Trình bày sự thật qua mạng xã hội: nỗi lo của Đảng!

RFA Tiếng Việt Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức … Continue reading

Posted in Mạng xã hội, Nguyễn Khắc Mai, Đảng Công sản | Leave a comment

Chính sách “bế môn tỏa cảng” thời Cộng sản

Trần Trung Đạo Tôi đang sống ở Boston. Lịch sử của thành phố này có rất nhiều liên hệ, có khi gắn bó và cũng có lúc oan khiên với lịch sử Việt Nam. Biểu tượng lâu đời nhất của … Continue reading

Posted in Đảng Công sản, Đóng cửa | Leave a comment