Category Archives: Đảng CS Việt Nam

Hội nghị trung ương 9 sẽ làm gì?

Thường Sơn Theo lịch trình đã được xác định ngay sau Hội nghị trung ương 8 vào tháng Mười năm 2018, sẽ có thêm một hội nghị trung ương nữa – Hội nghị 9 – được tổ chức vào tháng … Continue reading

Posted in Đảng CS Việt Nam | Leave a comment

Nhân văn với ai, thưa bác cả Trọng?

Lưu Trọng Văn Vừa rồi khi tiếp xúc cử tri, bác cả Trọng cho rằng: “Việc lấy phiếu có tính răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính. Đương nhiên, ai thấp dưới 50% là phải xử lý. … Continue reading

Posted in Nguyễn Phú Trọng, Đảng CS Việt Nam | Leave a comment