Category Archives: Đảng CS Việt Nam

Đại hội 13: Ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại

Bùi Kiến Thành Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hội An BVN đăng bài viết này để nhắc nhở bạn đọc nhớ đến Bản ý kiến tâm huyết Cải cách toàn diện để phát triển đất nước của 14 … Continue reading

Posted in Đảng CS Việt Nam | Leave a comment

Hội nghị trung ương 9 sẽ làm gì?

Thường Sơn Theo lịch trình đã được xác định ngay sau Hội nghị trung ương 8 vào tháng Mười năm 2018, sẽ có thêm một hội nghị trung ương nữa – Hội nghị 9 – được tổ chức vào tháng … Continue reading

Posted in Đảng CS Việt Nam | Leave a comment

Nhân văn với ai, thưa bác cả Trọng?

Lưu Trọng Văn Vừa rồi khi tiếp xúc cử tri, bác cả Trọng cho rằng: “Việc lấy phiếu có tính răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính. Đương nhiên, ai thấp dưới 50% là phải xử lý. … Continue reading

Posted in Nguyễn Phú Trọng, Đảng CS Việt Nam | Leave a comment