Category Archives: Điện Việt Nam

Dự án năng lượng mặt trời: thận trọng nhìn từ dự án Trà Ổ

Nguyễn Hiền Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ thuộc thôn Châu Trúc (xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) có diện tích 60 ha, với tổng vốn 1.440 tỉ đồng do Công ty cổ … Continue reading

Posted in Điện mặt trời, Điện Việt Nam | Leave a comment

Về nền điện lực dân chủ ở trên thế giới và độc tài ở Việt Nam

Nguyễn Đức Thắng Kính gửi TS. Hà Đăng Sơn, Rất vui là anh đã thấy được nhiệt điện than sẽ suy tàn ở trên Thế giới, mặc dù nó không được ghi rõ cụ thể, tường minh là “cắt giảm … Continue reading

Posted in Điện Việt Nam | Leave a comment

Có hai nền điện lực dân chủ và độc tài

Nguyễn Đức Thắng Trong khi cả trái đất sẽ tiến rất nhanh đến một nền năng lượng sạch, làm sạch môi trường, tăng cường sức khỏe cho nhân dân, thì Việt Nam một mình một chiếu duy trì và phát … Continue reading

Posted in Điện Việt Nam | Leave a comment