Category Archives: Duy Ngô Nhĩ

Mỹ và Đạo luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ

Anh Khoa dịch Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các thành viên thuộc Bộ Chính trị Trung Quốc, những cá … Continue reading

Posted in Duy Ngô Nhĩ, Mỹ - Trung | Leave a comment