Category Archives: Giáo dục CS

Chuyện đùa về “nhiệm vụ chính trị mới” của giáo viên

Thái Hạo KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ở thế kỉ 21! George Orwell tác giả “Trại súc vật”, 1984 gọi bằng cụ tổ! Hoàng Hưng Một người bạn cũ đã lâu ngày không liên lạc, tối nay bỗng gọi, nói luôn … Continue reading

Posted in Giáo dục CS | Leave a comment