Category Archives: Hiến Pháp

Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Đỗ Kim Thêm Vấn đề căn bản nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối phó trong Đại hội Đảng XIII là lòng bất mãn cao độ của toàn dân với các chủ trương hiện nay của Đảng, mà … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Chủ nghĩa Cộng sản trong Hiến pháp

Đỗ Thanh Nhân   Nhân ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2, tìm hiểu về Chủ nghĩa Cộng sản trong một số bản Hiến pháp. Bài này cố gắng viết đơn giản để tuyên giáo, … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Lập lại một bản Hiến pháp dân chủ như Hiến pháp 1946 là sứ mạng của thế hệ trẻ

Phan Bá Phúc Một số bạn đọc, sau khi xem phần cuối bài “Quan sát cuộc bầu cử ở Pháp 2017” đăng trên Bauxite VN ngày 30/6/2017 đặt câu hỏi “Tại sao bản Hiến pháp dân chủ 1946 không được … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Thiết chế bảo vệ Hiến pháp

LS Lê Văn Luân Điều 119 Hiến pháp 2013 hiện hành quy định, giá trị pháp lý của Hiến pháp là cao nhất, mọi văn bản luật trái với Hiến pháp đều phải bị bãi bỏ. Và cũng tại điều … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Bản chất Trung đảng và Việt đảng qua Hiến pháp khác nhau ra sao?

Phùng Hoài Ngọc Nhân đọc bài báo của ông Cao Khải về Hiến pháp Trung Quốc 1982 có sửa đổi, tôi xin bàn thêm đôi lời và nhân tiện so sánh với Hiến pháp Việt Nam 2013. 1. Ông Cao … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Bảo lưu ưu thế hiến pháp: Luật mới vô hiệu hoá các công ước nhân quyền

Nguyễn Quốc Tấn Trung Bằng một thay đổi rất nhỏ trong Luật Điều ước Quốc tế vào giữa năm 2016, Việt Nam có ý định “lách” ra khỏi toàn bộ các văn kiện luật quốc tế. Kể từ đây, họ … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Tam quyền phân lập, chìa khóa của nền dân chủ

Kính Hòa, phóng viên RFA Cảnh sát đứng bên ngoài Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Washington, DC. ngày 31 Tháng 1 năm 2017. AFP photo Đầu tháng hai 2017, một số thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ ngăn … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Có một bản tuyên ngôn độc lập kỳ lạ

Mai Tú Ân Có một quốc gia nào mà ngay khi mới lập quốc đã ghi rõ vào bản Tuyên Ngôn Độc Lập của mình những điều phi lý sau đây : “Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi … Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment

Thay đổi ba chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trước nhiệm kỳ là trái Hiến pháp!

Sáng 21/3/2016, Quốc hội khoá XIII khai mạc kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 19 ngày làm việc, chiều ngày 12/4 sẽ bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành ra hơn nửa quỹ thời gian (10 ngày rưỡi) để bàn bạc và quyết định nghị sự quan trọng nhất là “kiện toàn” bộ máy nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Continue reading

Posted in Hiến Pháp, quốc hội | Leave a comment

Đất nước có Hiến pháp cũng như không! Ai gây nên nông nỗi?  

Như vậy cùng một nhiệm vụ chuẩn bị nhân sự chủ chốt lãnh đạo cơ quan Nhà nước thời kỳ hậu Đại hội 12 nhưng chỉ trong vòng hai tháng, TƯ Đảng đã thay đổi về chủ trương thực hiện. Chủ trương về nhân sự của Đảng được công luận đưa tin như trên không chỉ là việc trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt nam mà có liên quan đến hoạt động của Quốc hội, các chức danh lãnh đạo Nhà nước theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. BCHTƯ Đảng “nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Chủ trương như trên thực hiện “theo quy định của Đảng” thì tôi không lạm bàn nhưng “theo quy định của pháp luật của Nhà nước” thì có cơ sở để xem xét. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt nam. Bản Hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013 đã được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013 với số phiếu thuận áp đảo.Vậy chỉ cần đối chiếu chủ trương của Đảng về nhân sự cấp cao của của Nhà nước đã được quyết định tại Hội nghị lần 2 BCHTƯ khóa 12 như đã được công bố trên báo chí với một số Điều quy định của Hiến pháp 2013 trích sau đây thì sẽ rõ. Continue reading

Posted in Hiến Pháp | Leave a comment