Category Archives: Hoà hợp hoà giải

Hòa hợp hòa giải (*)

Phan Thúy Hà Hóa ra “hòa hợp hòa giải” là một vấn đề vô cùng khó khăn nhưng cũng rất dễ giải quyết, mà điều kiện tiên khởi để làm được chuyện đó là người chủ trương hòa hợp hòa … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

Nếu phân ly là định mệnh dân tộc

Manh Dang Tôi không nghĩ đã có dân tộc nào trên thế giới mở đầu trang sử của mình bằng một cuộc phân ly. Nhưng rủi thay, dân tộc ta đã có một trang sử khởi đầu như vậy. Đọc … Continue reading

Posted in Hòa giải, Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

‘Hòa’ thế nào khi không muốn giải!

Trân Văn Một cuộc duyệt binh nhân ngày 30 tháng Tư tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Cho dù cả giọng điệu lẫn âm lượng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

Hoà hợp hoà giải: ngôi nhà xây dở

Hiền Vương Hòa hợp, hòa giải không phải xóa bỏ cái khác biệt, mà là chấp nhận cái khác biệt. Đây là một câu chuyện cũ ở tờ báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, một ấn phẩm đã phải … Continue reading

Posted in Hòa giải, Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo: “Đảng CSVN hòa giải với người dân trong nước trước…”

RFA – 2020-03-20 Di ảnh Tướng Lê Minh Đảo với Bảo quốc Huân chương. Courtesy: Facebook BPhuong Le Người trấn giữ mặt trận Xuân Lộc “I will hold Long Khánh. I will knock them down here even if they bring … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

Phản biện muộn một luận án

Nguyễn Đình Cống Đó là luận án Tiến sĩ của Phạm Mạnh Hùng (PMH), đề tài: Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ – Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải, Việt kiều về giúp nước | Leave a comment

Suy nghĩ từ một trăn trở của ông Nguyễn Đình Bin

Trân Văn Một đoạn trong bài viết trên trang FB của ông Nguyễn Đình Bin. Trung tuần tháng này, ngày 19 tháng 3, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, cựu Thứ trưởng … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment