Category Archives: Hội Nhà báo độc lập

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: tại sao không?

Lê Tự Do 21.3.2021 “Công dân được làm những gì pháp luật không cấm” Chương 2, điều 25 trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, viết: “Công dân có quyền tự do … Continue reading

Posted in Hội Nhà báo độc lập, Tự do ngôn luận | Leave a comment