Category Archives: Joe Biden

Lễ đăng quang 20/1/2021 và hành trình gian nan của vị Tổng thống tân cử của nước Mỹ

1. Biden cam kết trở thành Tổng thống của toàn bộ người dân Mỹ T.H. Hàng ngàn quốc kỳ Mỹ được đặt tại công viên quốc gia National Mall trong ngày 19-1-2021 tại thủ đô Washington, DC, đại diện cho … Continue reading

Posted in Bầu cử Mỹ 2020, Joe Biden | Leave a comment

Nước Mỹ của Joe Biden có thể tin được không?

Project-Syndicate Joseph S. Nye Jr. Đỗ Kim Thêm dịch Các bạn bè và đồng minh đã mất lòng tin nơi nước Mỹ. Niềm tin liên quan mật thiết đến sự thật và Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là lỏng … Continue reading

Posted in Bầu cử Mỹ 2020, Joe Biden | Leave a comment