Category Archives: Kẻ thù truyền kiếp

Thông điệp về Sinh lộ và Tử lộ

(Hưởng ứng Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược) Hà Sĩ Phu Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược (gọi tắt là kêu gọi Thoát Trung) là bước đầu gửi thông điệp gửi tới ĐCS Trung quốc, ĐCSVN … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Kẻ thù truyền kiếp, Mặt thật cộng sản | Leave a comment