Category Archives: Kỳ thị chủng tộc

Con virus có tên kỳ thị chủng tộc

T.Vấn 1. Chuyện thường ngày Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì mới. Nó đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và sẽ còn tồn tại bao lâu còn có sự sống chung giữa các màu da … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ, Kỳ thị chủng tộc | Leave a comment

Thư giãn Chủ nhật: 150 năm liên bang Canada

 

Posted in Canada, Dân chủ, Kỳ thị chủng tộc, Quốc Tế | Leave a comment