Category Archives: Lạm phát

‘Tăng trưởng 7%’ sao vẫn phải vay nợ $20 tỷ/năm?

Phạm Chí Dũng Một nghịch lý kinh khủng đã, đang và sẽ còn hiện hình trong ‘nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa’ và trong ‘chính phủ kiến tạo’ ở Việt Nam: trong tài khóa năm 2020, Chính … Continue reading

Posted in GDP, Lạm phát | Leave a comment