Category Archives: Lịch sử

Kỳ án ấn và kiếm tại lễ thoái vị của vua Bảo Đại

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ Kỳ 1 “Ấn kiếm của vua Bảo Đại bàn giao lại cho chính quyền Cách mạng trong buổi lễ thoái vị 30/8/1945” – Chú thích của Bảo tàng lịch sử quân sự Việt … Continue reading

Posted in Lịch sử | Leave a comment

Thở hồn sử Việt

Nguyệt Quỳnh Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai                                                         (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn sử, tôi … Continue reading

Posted in Lịch sử | Leave a comment