Category Archives: Luật pháp Việt Nam

Làm luật ở Việt Nam

Hoài Nguyễn “Nếu có nhiều luật quá, Quốc hội không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi xin thưa, cá nhân tôi sẽ nhận, vận động các hội viên trong Liên đoàn Luật sư … Continue reading

Posted in Luật pháp Việt Nam | Leave a comment

Tôi chỉ mong cơ quan nhà nước cũng làm đúng luật

Nguyễn Quang A 1) Các luật của Việt Nam chưa thật tốt, song có thể sửa cho tốt hơn. Việc thi hành luật cũng thế. Hai quá trình làm và thi hành luật này nếu tương tác tốt với nhau … Continue reading

Posted in Luật pháp Việt Nam, Nguyễn Quang A | Leave a comment