Category Archives: Mặt thật CS

30/4/1975 – ‘Quan nhất thời, dân vạn đại, chế độ này phải thay đổi’

Khánh An Công dân Việt Nam gốc Pháp, ông Andre Menras Hồ Cương Quyết, cho rằng xã hội Việt Nam “không thực sự hòa bình” như trên bề mặt của nó. Một người Pháp đã cắm “cờ giải phóng” của … Continue reading

Posted in 30/04/1975, André Menras, Mặt thật CS | Leave a comment

PHÁT SÚNG LỊCH SỬ

Tạ Duy Anh Đốt lò để lấy lại niềm tin của dân, rồi lấy nước mắt hờn căm của dân dội cho tắt ngấm cái lò đáng nể ấy. Lú hay minh? Nguyễn Quang Lập *** “… CẦN PHẢI TỐNG … Continue reading

Posted in Mặt thật CS, Đồng Tâm | Leave a comment

Những câu hỏi cho Trung tướng Quang…

Lưu Trọng Văn Cái chết đau thương của Cụ Lê Đình Kình khiến những ai có trái tim đều phải nghẹn lời. Nhưng những câu trả lời lập liếm hết thay đổi lại xê dịch đến ba bốn lần mà … Continue reading

Posted in công an, Mặt thật CS, Đồng Tâm | Leave a comment

TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 10.1.2020

(Cập nhật đợt 3 24 tổ chức, 599 cá nhân) Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), … Continue reading

Posted in Bạo lực cướp đất, Mặt thật CS, Tuyên bố, Đồng Tâm | Leave a comment