Category Archives: Mặt thật của Tàu Cộng

Viện Khổng Tử

Trần Trung Đạo Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Âm mưu thâm hiểm của Trung Cộng, Mặt thật của Tàu Cộng, Trung Quốc xâm lược mềm | Leave a comment

Về chiến dịch “Sẵn sàng đi cứu thế giới” của Tàu Cộng (*)

Vũ Kim Hạnh 这是一个机会,可以帮助我们清楚地看到习近平先生的本來面目和中共从来这是一个机会,可以帮助我们清楚地看到习近平先生的本來面目和中共从来胜人一筹的深遠阴谋 Đây là một cơ hội giúp chúng ta nhìn thấu tim gan của ngài Tập Cận Bình và những âm mưu quỷ quyệt “ăn người” của Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay. Bauxite Việt Nam Từ đầu tháng … Continue reading

Posted in Mặt thật của Tàu Cộng | Leave a comment