Category Archives: Nhà xuất bản Tự do

HRW, Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam thôi trấn áp nhà xuất bản độc lập

VOA Tiếng Việt Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Tự do. Photo NXB Tự do. Chính quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay cuộc trấn áp đang gia tăng đối với một nhà xuất bản độc lập, hai tổ … Continue reading

Posted in Nhà xuất bản Tự do, Đàn áp xã hội dân sự | Leave a comment