Category Archives: Nhân dân

Đừng lấy Nhân dân giễu cợt!

Đỗ Thành Nhân Nhân dân Định nghĩa “nhân dân” là tập hợp đông đảo những dân tộc thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong một khu vực địa … Continue reading

Posted in Nhân dân | Leave a comment