Category Archives: Nhân sự cộng sản

Về việc “nhứt thế hóa” hai chức danh “Tổng bí thư” và “Chủ tịch nước”

Trương Nhân Tuấn Dư luận về việc hợp nhất hai chức danh đang rất sôi nổi. Có người ùng hộ, như tinh thần bài viết của Huy Đức mà BVN đã đăng hôm qua (xem ở đây, hoặc ở đây); … Continue reading

Posted in Nhân sự cộng sản, Nhất thể hóa | Leave a comment