Category Archives: Nhân sự đảng

Thảo nào nhân sự Đảng là “tuyệt mật”

Mạc Văn Trang Nay xem Danh sách BCHTW ĐCSVN khoá XIII vừa được công bố, mới càng thấy “tuyệt mật” về nhân sự của ĐCSVN là bí quyết thành công! Nếu công khai danh sách để “Dân biết, Dân bàn, … Continue reading

Posted in Nhân sự đảng | Leave a comment

Vẫn là TQ?

Bùi Quang Vơm Hội nghị TƯ 15 chưa kết thúc, nhưng kết luận của Hội nghị đã tiết lộ rộng rãi trên tất cả mọi loại thông tin, bất chấp quy định “tuyệt mật” do ông Phúc vừa ban hành: … Continue reading

Posted in Nhân sự đảng, Đại hội XIII, Đường lối đảng | Leave a comment

Cáo trạng thay… Cương lĩnh chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13

Trân Văn Mười ngày trước khi Đảng CSVN khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13, dân chúng Việt Nam sôi sùng sục khi báo chí Việt Nam giới thiệu một cáo trạng do Viện Kiểm sát … Continue reading

Posted in Mua quan bán tước, Nhân sự đảng | Leave a comment