Category Archives: Quan hệ Trung Việt

Phải khởi kiện Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Chu Đặng Tiểu Bình đã sổ toẹt lên ý thức hệ Marx Lenin, xua 60 vạn quân tấn công Việt Nam tháng 2/1979, rồi đánh chiếm biên giới Việt Nam ròng rã 10 năm trời, cướp đi núi … Continue reading

Posted in Kiện Trung Quốc, Mặt thật Tàu cộng, Quan hệ Trung Việt | Leave a comment

Ai nợ ai?

Bauxite Việt Nam

Posted in Quan hệ Trung Việt | Leave a comment