Category Archives: Quốc phòng Việt Nam

Nỗi lo chủ quyền từ ông Tổng Trọng dự báo rắc rối 2020?

Quang Thành Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tham vọng chiếm lĩnh lấy Biển Đông, mà Việt Nam là một quốc gia mà Bắc Kinh sẵn sàng tráo đổi lợi ích quan hệ tương quan hai nước … Continue reading

Posted in Biển Đông, Quan hệ Việt - Trung, Quốc phòng Việt Nam | Leave a comment

Chính sách quốc phòng Việt Nam chuyển từ ‘3 không’ thành ‘4 không’

VOA Tiếng Việt Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng Quốc phòng hôm 25/11/2019 Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, công bố Sách trắng Quốc phòng hôm 25/11 ở … Continue reading

Posted in Quốc phòng Việt Nam, Sách trắng Quốc phòng | Leave a comment