Category Archives: Quyền công dân

Sáu vấn đề nghiêm trọng về dữ liệu cá nhân trong thẻ căn cước gắn chip

Chiếc thẻ căn cước gắn chip thuận tiện có thể mang lại nhiều rủi ro hơn bạn nghĩ Thanh Ngọc Bạn có thể là một trong những người đang sở hữu chiếc thẻ căn cước mới. Chiếc thẻ này sẽ … Continue reading

Posted in Quyền con người, Quyền công dân | Leave a comment