Category Archives: Sách giáo khoa

Độc quyền sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị!

Nguyễn Quang Duy Ở các nước tự do, vai trò chính phủ giới hạn trong việc lập chiến lược, đề ra chính sách và chương trình hoạt động. Chính phủ không giữ vai trò con buôn cạnh tranh sản xuất, … Continue reading

Posted in Giáo dục, Nhóm lợi ích, Sách giáo khoa | Leave a comment

“Cơn bão” đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng

Hoàng Dũng Bài dưới đây đã đăng trên Lao động cuối tuần số 37 (từ 14/9 đến 16/9/2018), tr. 3, chưa đưa lên trang mạng của báo Lao động, sau khi đã cắt bỏ phần trả lời hai câu hỏi … Continue reading

Posted in Công nghệ giáo dục, Hồ Ngọc Đại, Sách giáo khoa | Leave a comment