Category Archives: Tham nhũng đất đai

Những thanh củi cần được vào lò!

Ngô Thị Hồng Lâm Nguồn gốc đất: Năm 1968 ông Nguyễn Văn Tý đứng tên mua đất của “Địa phận Công giáo” một mảnh đất có diện tích 715m2, trên hoạ đồ được phân thành: 7 lô thổ cư, được … Continue reading

Posted in Cộng sản cướp đất, Tham nhũng đất đai | Leave a comment