Category Archives: Thể chế Cộng sản

KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT. KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ CHẾT ĐI!

Duan Dang Sử dụng ECMO VÀI TIẾNG sau khi tim đã ngừng đập? Bác sỹ Lý đang được cải tử hoàn sinh không phải bằng một liệu pháp y tế mà bằng một quyết định chính trị. Vị bác sỹ … Continue reading

Posted in Coronavirus, Thể chế Cộng sản | Leave a comment