Category Archives: Thể chế Cộng sản

Nhà đương cuộc cộng sản Việt Nam không phạm sai lầm và cũng không đổi mới

Trần Văn Chánh Khoảng 20 năm nay, tôi đã viết hàng trăm bài đăng trên các báo chí công khai trong nước (kẹt lắm không đăng đâu được mới phải gởi lên mạng internet vài ba bài), phần nhiều thuộc … Continue reading

Posted in Bản chất thể chế, Thể chế Cộng sản | Leave a comment

KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT. KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ CHẾT ĐI!

Duan Dang Sử dụng ECMO VÀI TIẾNG sau khi tim đã ngừng đập? Bác sỹ Lý đang được cải tử hoàn sinh không phải bằng một liệu pháp y tế mà bằng một quyết định chính trị. Vị bác sỹ … Continue reading

Posted in Coronavirus, Thể chế Cộng sản | Leave a comment