Category Archives: Thế lực thù địch

Thế lực thù địch là ai?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Từ Việt Nam, nhà báo Phạm Thiết của tờ Người Lao Động, than thở: “Đất nước gì mà mở mắt đã nghe, làm gì cũng đe: “cảnh giác với thế lực thù địch, chống phá”. Sao … Continue reading

Posted in Thế lực thù địch | Leave a comment

“Thế lực thù địch” ở đâu?

Vũ Hữu Sự Không biết từ bao giờ, câu “thế lực thù địch” đã trở thành câu cửa miệng của tất cả các vị lãnh đạo từ to đến nhỏ, từ xã phường đến trung ương của nước ta. Những … Continue reading

Posted in Thế lực thù địch | Leave a comment