Category Archives: Thiên tai

Vùng chậm lũ – phương án dự phòng cứu các đô thị khi có lũ lụt

Nguyễn Ngọc Huy Dưới đây là loạt ảnh do tôi chụp rất có ý đồ từ khi chưa có lũ về và khi có lũ về ngày hôm qua. Mặc dù mấy hôm nay lũ về nhẹ nhưng những hình … Continue reading

Posted in Thiên tai | Leave a comment