Category Archives: Thống nhất đất nước

Các vấn đề của Việt Nam

Trần Nam Chí Cảm nghĩ sau khi đọc bài của ông Nguyễn Khắc Mai: “30 tháng 4: Cột mốc diễn biến của Cộng sản Việt Nam“, đăng trên Tiếng Dân 30-04-2020. Ngày 30/4/1975 đánh dấu một chặng đường lịch sử … Continue reading

Posted in Thống nhất đất nước | Leave a comment