Category Archives: Thống nhất đất nước

Lại nói chuyện người tử tế

Nguyễn Thọ Một góc nhìn về quá trình thống nhất không đổ máu, không trả thù của nước Đức. Nhìn, ngẫm, và đau xót cho quê hương Việt Nam.  Bauxite Việt Nam Ngày bức tường Berlin bị phá bỏ 9.11.1989 … Continue reading

Posted in Thống nhất đất nước | Leave a comment

Các vấn đề của Việt Nam

Trần Nam Chí Cảm nghĩ sau khi đọc bài của ông Nguyễn Khắc Mai: “30 tháng 4: Cột mốc diễn biến của Cộng sản Việt Nam“, đăng trên Tiếng Dân 30-04-2020. Ngày 30/4/1975 đánh dấu một chặng đường lịch sử … Continue reading

Posted in Thống nhất đất nước | Leave a comment