Category Archives: Trái đất

Xuất hiện dấu hiệu đảo cực từ của Trái Đất – những ảnh hưởng đến sự sống là gì?

Ánh Dương Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) gần đây đã phát hiện rằng một vùng rộng lớn từ trường Trái Đất kéo dài từ Châu Phi đến Nam Mỹ đang suy yếu. Đây có thể là dấu hiệu … Continue reading

Posted in Trái đất | Leave a comment