Category Archives: Trí thức bỏ đảng

Cuộc đời và cái chết rất buồn của một con người chính trực

(Kỷ niệm 13 năm ngày mất BS Dương Quỳnh Hoa 25-2-2006, người tiên phong trong hàng ngũ trí thức rời bỏ Đảng CS Việt Nam)(*) Mai Thanh Truyết Bài này của tác giả Mai Thanh Truyết viết sau khi cố … Continue reading

Posted in Trí thức bỏ đảng | Leave a comment

Trí thức, đảng viên kỳ cựu từ bỏ đảng sau khi GS Chu Hảo bị kỷ luật

Posted in Trí thức bỏ đảng | Leave a comment